Ibilbide historiko laburtua

1989-1992


JANARIEN KALITATEKO EUSKAL LABELA
sortu eta behin-behineko Kontseilu Arautzailea eratu. 203/89 Dekretua onartu, Elikagaien
Kalitatearen Euskal Labela sortzeko. EUSKO LABEL ikurra diseinatu.

1992-1998


Giza- eta ekonomia-baliabideez hornitu. Lehentasuna duten produktuen azpi-sektoreak aztertu.
Lehenengo araudiak erredaktatu eta onartu.Lehenengo Eusko Label produktuak merkatuan sartu.


1998-2004


Aldaketa juridikoa: Kalitate fundazioa eratu eta Janarien Kalitateko Euskal Labelaren Kontseilu Erregulatzailea iraungi Egoitza berria: Arkautetik Muntsaratzera (Abadiño) aldatu.
ENACek AKREDITAZIOA EMAN, produktuak ziurtatzeko erakunde gisa (EN-45011 arauan oinarrituta) eta kontrolerakunde gisa (ISO-17020 arauan oinarrituta).


2005-2010


Egoera berria: hausnarketa eta estrategia-plangintza. Aldaketak erakundearen diseinuan.
DDFFak Patronatuan sartu. "K" berritu eta "marken arkitekturak" aldatu. Bokazio bermatzailea sendotu eta beste batzuei zerbitzuak eskaini.