Pribatutasun politika

 Web gune honetako pertsona erabiltzaileek burutzen duten prozedura edo izapide zehatzean aurreikusitako helburuetarako bakarrik –eta horietarako besterik ez– erabiliko dira interesatuak eskainitako datuak.

Aipatutako datu hauek inola ere ez dira tratatuko edo hirugarrengoei lagako, eragindako pertsonaren zalantzagabeko onarpenarekin ez bada, edo Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan aurreikusitako kasuetarako bakarrik (E.B.O., 298 zk., 1999ko abenduaren 14koa).


Aipatutako 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datuok eskaintzen dituenak datu horiek eskuratu, zuzendu, baliogabetu eta horien aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu edonoiz. Eskaera hori eta horri dagokion dokumentazio osagarria (interesatuaren nortasuna edo bere legezko edo borondatezko ordezkariarena egiaztatzen duen dokumentazioa eta ordezkaritza hori ziurtatzen duten agiriak) aurkeztu beharko dira dela bertara joanez, dela agiri horiek bidaltzea eta La Unidad de Marketing y Certificación ren Bulegoetan jasotzea ahalbidetzen duen beste edozein bitarteko erabiliz: Muntsaratz auzoa, 17-A (Muntsaratz Dorretxea), 48220 Abadiño - Bizkaia. Telefonoa: 946 030 330. Faxa: 946 033 953